Národný energetický projekt

Národný energetický projekt

Klient

Národný energetický projekt je firma, ktorá sa zaoberá inštaláciou fotovoltických panelov.

Zadanie

Pre komplikovaný stav s energiami a dodávkami materiálov zo zahraničia, od ktorých závisí inštalácia fotovoltiky, táto firma meškala s realizáciou objednávok. Našou úlohou bolo pozdvihnúť renomé značky Národný energetický projekt a vytvoriť manuál krízovej komunikácie.

Ako sme rozmýšľali

Ak vznikne problém, je dôležité ho komunikovať a vysvetliť dôvody. Zákazníkom tejto firmy sme chceli dať pocítiť záujem a že sú vypočutí. Okrem toho bolo potrebné ukázať, že ide o firmu s odborným prístupom, ktorá robí svoju prácu tak, ako má.

Riešenie

Vytvorili sme manuál krízovej komunikácie, ktorý hovoril o spôsobe a tóne, ktorým s nespokojným zákazníkom komunikovať. Ďalším krokom bola tvorba obsahu na sociálnych sieťach a webe, ktorý pravidelne vysvetľuje výhody a fungovanie fotovoltických panelov. Zároveň sme publikovali natívne a PR články v externých médiách na tému fotovoltiky.